Kosten

KostenTarieven bewindvoering 2024
De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie.

Vaart in Bewind hanteert deze tarieven. Verder wordt het verplichte BTW-tarief van 21% in rekening gebracht.

Wanneer u rond een bepaald percentage van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’. Dit percentage verschilt per gemeente, maar ligt vaak rond de 110% van het bijstandsniveau. Vaart in Bewind vraagt deze bijstand voor u aan.


Tarief soort, bedragen zijn inclusief btw

per maand

 


Voor alleenstaanden


Beheerkosten bewind zonder (problematische) schulden

€ 133,10

Beheerkosten bewind met probelmatische schulden

€ 172,10

Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB)

€ 58,69 

 

Eenmalige bedragen

 

per activiteit

Intake en start werkzaamheden

€ 751,41

Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming

€ 469,48

Opmaken eindrekening en verantwoording

€ 281,93

Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van een een echtpaar of economische eenheid, wordt het tarief voor de beheerkosten van 1 persoon verhoogd met 20%.
Voor samenwonenden

per maand

Beheerkosten bewind zonder (problematische) schulden

€ 159,52

Beheerkosten bewind 1 persoon met problematische schulden

€ 183,11

Beheerkosten bewind, beide met problematische schulden

€ 206,51Eenmalige bedragen

per activiteit

Intake en start werkzaamheden

€ 901,45

Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming

€ 469,48

Opmaken van eindrekening en verantwoording

€ 388,80