Kosten

KostenTarieven bewindvoering 2020
De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie.

Vaart in Bewind hanteert deze tarieven. Verder wordt het verplichte BTW-tarief van 21% in rekening gebracht.

Wanneer u rond een bepaald percentage van het bijstandsniveau leeft, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’. Dit percentage verschilt per gemeente, maar ligt vaak rond de 110% van het bijstandsniveau. Vaart in Bewind vraagt deze bijstand voor u aan.


Tarief soort, bedragen zijn inclusief btw

per maand

 


Voor alleenstaanden


Beheerkosten bewind zonder (problematische) schulden

€ 116,26

Beheerkosten bewind met probelmatische schulden

€ 150,44

Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB)

€ 51,22

 

Eenmalige bedragen

 

per activiteit

Intake en start werkzaamheden

€ 657,03

Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming

€ 410,19

Opmaken eindrekening en verantwoording

€ 246,84

Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van een een echtpaar of economische eenheid, wordt het tarief voor de beheerkosten van 1 persoon verhoogd met 20%.
Voor samenwonenden

per maand

Beheerkosten bewind zonder (problematische) schulden

€ 139,55

Beheerkosten bewind 1 persoon met problematische schulden

€ 160,02

Beheerkosten bewind, beide met problematische schulden

€ 180,49Eenmalige bedragen

per activiteit

Intake en start werkzaamheden

€ 787,71

Verkoop eigen huis, verhuizing of ontruiming

€ 402,93

Opmaken van eindrekening en verantwoording

€ 296,45